thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctors วันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2558 โดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ไอไลน์ 1 โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแพทย์ผู้เข้าร่วมการอบรม 82 ท่าน
August 10, 2015
0

DSC_0008DSC_0009DSC_0015DSC_0064DSC_0107DSC_0119DSC_0114 DSC_0125