thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301

สมัครสมาชิกสมาคม

วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฯ
 1. โอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท (สมาชิกตลอดชีพ) ได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 623-2-17467-4
 2. กรอกใบสมัครที่ Google Form ลิงค์นี่
 3. ส่งหลักฐานการเงินและใบสมัครมาที่อีเมลสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย thapsocie@gmail.com
 4. สมาคมจะยืนยันการสมัครด้วยการตอบกลับอีเมล พร้อมกับส่งใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

สิทธิ์ที่จะได้รับ

 • ส่วนลดค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี
 • ได้รับข่าวสารจากสมาคม

สอบถามการสมัครสมาชิกหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 094-018-4301

ลิงค์กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก