thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18 มีนาคม 2559
April 27, 2016
0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18   มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุม กฤษณา 1 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้นบูติก โฮเทล ขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าอบรม 66 คน

จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์

บรรยากาศ การแบ่งกลุ่ม ทำ workshop
บรรยากาศ การแบ่งกลุ่ม ทำ workshop
workshop
workshop
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
บรรยากาศการเข้าอบรม
บรรยากาศการเข้าอบรม
การทำ workshop
การทำ workshop
workshop
workshop
วิทยากร รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
วิทยากร รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล