thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์
Downloads

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชและผู้สนใจงานด้านบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถโทรแจ้งเพื่อสำรองที่นั่งและอาหาร ได้ที่ คุณศิวพร หรือ คุณดวงเพ็ญ  โทร/แฟ็กซ์. 02-2012404 ค่ะ    ดาวน์โหลด : กำหนดการ Palliative ดาวน์โหลด :  หนังสือเชิญ วันที่ 6 ก.ค. 58 ดาวน์โหลด : หนังสือเชิญ 6 july – 28 August. 58 ดาวน์โหลด : หนังสือเชิญ วันที่ […]

Downloads

โครงการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับดูแลผู้ป่วยและจิตอาสา ปีที่ 2 พื้นที่  อำเภอเทพา  จังหวัดขอนแก่น ณ  โรงพยาบาลเทพา ครั้งที่  1  วันที่  24  เมษายน  2558 ดาวน์โหลด : รูปกิจกรรมเทพา

Downloads

โครงการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับดูแลผู้ป่วยและจิตอาสา ปีที่ 2 พื้นที่  บ้านโคกสี  จังหวัดขอนแก่น วันที่  28 – 30 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด : รูปกิจกรรมขอนแก่น

Downloads

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนาวิทยากรฝึกอบรมผู้ดูแลและจิตอาสาในพื้นที่  รุ่นที่ 1 วันที่  24 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ พักพิงอิงทาง บูติกโฮเทล กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด : รูปกิจกรรม TOT 58

Downloads

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  Palliative home care and community participation workshop วันที่  29  พฤษภาคม  2558 ณ ห้องประชุมนภดล  ทองโสภิต  ชั้น  3  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ  :  Proposal ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ  :  ตารางอบรม […]

Downloads
Palliative Care for Pharmacists
May 13, 2015

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  Palliative Care for Pharmacists ระหว่างวันที่  14 – 15  พฤษภาคม  2558 ณ ห้องประชุมนภดล  ทองโสภิต  ชั้น  3  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ดาวโหลดเอกสารโครงการ  :  กำหนดการประชุมวิชาการ Palliative Care in the […]

Downloads

ตาราง โครงการฝึกอบรมแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย             ดาวน์โหลดที่นี่ => Medical Nurse Training 2558 pdf ดาวน์โหลดที่นี่ => Medical Nurse Training 2558 Excel