thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
Downloads
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
May 23, 2015
0

Development of medical staff copy

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชและผู้สนใจงานด้านบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถโทรแจ้งเพื่อสำรองที่นั่งและอาหาร ได้ที่ คุณศิวพร หรือ คุณดวงเพ็ญ  โทร/แฟ็กซ์. 02-2012404 ค่ะ   

ดาวน์โหลด : กำหนดการ Palliative

ดาวน์โหลด :  หนังสือเชิญ วันที่ 6 ก.ค. 58

ดาวน์โหลด : หนังสือเชิญ 6 july – 28 August. 58

ดาวน์โหลด : หนังสือเชิญ วันที่ 9 ก.ค. 58