thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
Downloads
EPEC Project
February 23, 2015
0

จัดประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนา EPEC Curriculum

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

EPEC Project

 

ดาวน์โหลด เอกสารกำหนดการ และ ใบสมัครได้ที่นี่

1.  เอกสารกำหนดการ

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ