thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
CARE AT THE END OF LIFE การประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564
March 15, 2021
0

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564 ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย หัวข้อ “CARE AT THE END OF LIFE” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30- 16.45 น.

 

ปิดรับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ปิดลงทะเบียนแล้ว)

ท่านสามารถดูกำหนดการประชุมได้ที่นี่

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่

ดู CV ของวิทยากรได้ที่นี่

และดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่นี่